Tietosuojaseloste

 • Yleistä
 • JLxSolutions noudattaa kaikken tietosuojasääntelyä, kuten myös Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR).
 • Suhtaudumme henkilötietojen asianmukaiseen käsittelyyn vakavasti. Tähän kuuluu tietoen oikeudenmukainen, läpinäkyvä käsittely sekä tietosuojan periaatteiden tunnustaminen ja noudattaminen. Kunnioitamme rekisteröityneen oikeuksia ja käsittelemme tietoa vain laillisin perustein ja siinä määrin kuin on välttämätöntä JLxSolutions:n toiminnan palveluiden hoitamiseksi.
 • Henkilötietojen käsittely JLxSolutions:ssa on tehty läpinäkyväksi siten, että rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus saada tietää heitä koskevan tiedon käsittelystä. Tämä vaatii myös sen, että tarvittaessa on mahdollista osoittaa dokumenteista päätökset, valinnat ja toteutukset perusteluineen liittyen henkilötietojen käsittelyyn.
 • Valitsemme henkiötietojen käsittelyn suojaustarpeet ja -menetelmät riskiarvioinnin perusteella. Tällöin riskejä arvioidaan rekistöröityjen henkilötietojen sekä liiketoiminnan tarpeiden mukaan. Henkilötietojen väärinkäyttöön ja niihin kohdistuvaan ukhaan liittyvät tapaukset tutkitaan, ja niistä raportoidaan sekä tiedotetaan tarpeen vaatiessa.
 • JLxSolutions:in tavoitteena on noudattaa seuraavia tietosuojan periaatteita:
 • Lainmukaisuus, kohtuullisuus ja läpinäkyvyys
  Henkilötietoja on käsiteltävä lainmukaisesti, asianmukaisesti ja tietoa kerätyn henkilön kannalta läpinäkyvästi.
 • Käyttötarkoitussidonnaisuus
  Henkilötiedot on kerättävä tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten, eikä niitä käsitellä myöhemmin tähän tarkoitukseen kuulumattomalla tavalla.
 • Tietojen minimointi
  Henkilötietojen on oltava asianmukaisia ja olennaisia sekä rajoitettuja vain tarpeellisiin käyttötarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään.
 • Täsmällisyys
  Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla paikkansapitäviä, virheettömiä ja tarvittaessa päivitettyjä.
 • Säilytyksen rajoittaminen
  Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen käyttötarkoituksen toteuttamista varten.
 • Aitous, eheys ja luottamuksellisuus
  Henkilötietoja on käsitellään niin, että varmistetaan niiden asianmukainen turvallisuus, mukaanlukien suojaaminen luvattomalta tai lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta.
 • Rekisterinpitäjä
 • jlxsolutions T:mi
  Rekisteriasioihin vastaavat yhteystiedot:
 • Käsiteltävien henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii:
  jlxsolutions T:mi (Y-tunnus: 2156970-6)
 • Rekisterin nimi
 • jlxsolutions T:mi asiakasrekisteri
 • Rekisterin pitämisen peruste
 • Henkilö on ostanut jlxsolutions T:min palveluita.
 • Rekisterin sisältämät tiedot
 • Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
 • Henkilön etu- ja sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Postiosoite
 • Puhelinnumero
 • Tiedot käsitellyistä tilauksista
 • Tilausten Postin seurantatiedot
 • Säilytämme henkilötietojasi:
 • Verkkokaupassa viiden vuoden ajan
 • Sähköpostiarkistosssa seitsemän vuoden ajan
 • Kirjanpitoaineistossa seitsemän vuoden ajan
 • Henkilötietojasi vastaanottavat:
 • Yrityksemme ja sen työntekijät
 • Maksunvälittäjä, joka vastaanottaa sinulta maksun
 • Tilitoimisto, joka kirjaa tilauksen kirjanpitoomme
 • Tilintarkastaja, joka tarkastaa kirjanpitomme
 • Sinulla on seuraavat oikeudet:
 • Oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot (henkilötietolaki 26§)
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (voit esimerkiksi kieltää markkinoinnin)
 • Oikeus vastustaa käsittelyä
 • Oikeus peruuttaa suostumus (voit esimerkiksi peruuttaa suostumuksesi markkinointiin)
 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
 • Huomioithan, että sinulla on “oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.
 • Tietojen luovutus
 • Tietoja ei luovuteta jlxsolutions T:mi:n ulkopuolelle.
  Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.
 • Rekisterin suojaus
 • Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää jlxsolutions T:mi:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia.
 • Ystävällisin terveisin jlxsolutions T:mi
Aut viam inveniam aut faciam.